Tá hỏa khi PVX lỗ hợp nhất 2 năm liên tục

Nhà đầu tư chưa hết choáng váng với việc PVX báo lỗ công ty mẹ gần 1,222 tỷ đồng năm 2012 lại “tá hỏa” khi PVX công bố kết quả Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2011 chuyển từ lãi hợp nhất gần 196 tỷ đồng sang lỗ hơn 19 tỷ đồng.

Như vậy, cộng với kết quả kinh doanh lỗ năm 2012, PVX đã có hai năm thua lỗ liên tiếp.

* PVX: Công ty mẹ lỗ 1,222 tỷ đồng, nhà đầu tư choáng váng

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất KTNN 2011 do Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) công bố cùng với BCTC hợp nhất quý 4/2012. Theo đó, các chỉ tiêu hầu hết biến động không lớn so với BCTC kiểm toán năm 2011 do Deloitte thực hiện ngoại trừ chi phí tài chính tăng đột biến 53.33% từ 311.34 tỷ lên 477.38 tỷ đồng khiến lãi trước thuế giảm hơn 50% xuống còn 153.26 tỷ đồng. Sau khi tính thuế và lợi ích của cổ đông thiểu số, PVX chuyển từ lãi ròng 195.97 tỷ đồng sang lỗ 19.12 tỷ đồng.

BCTC quý 4/2011 sau KTNN của PVX cũng có kết quả tương tự cả năm khi doanh thu thuần giảm gần 220 tỷ đồng xuống còn 2,508.93 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp từ 444.75 tỷ rớt xuống chỉ còn 153.44 tỷ đồng. Chi phí tài chính được điều chỉnh tăng đột biến từ 93.51 tỷ lên 240.46 tỷ đồng góp phần khiến cổ đông công ty mẹ từ lãi 144 tỷ đồng thành lỗ đến 177.95 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của PVX

Tại BCTC hợp nhất quý 4/2012, mức lỗ sau thuế là 669.46 tỷ đồng và lỗ của công đông công ty mẹ ở mức 605.5 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, lỗ sau thuế của PVX là hơn 1,520 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ gần 1,222 tỷ đồng của công ty mẹ. Trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số, PVX lỗ ròng 1,087.79 tỷ đồng trong năm 2012.

Với kết quả này, PVX lỗ lũy kế đến 31/12/2012 là gần 962 tỷ đồng. Dù đã tăng vốn lên 4,000 tỷ đồng trong năm 2012 nhưng vốn chủ sở hữu của PVX đã bị các khoản lỗ trong năm kéo xuống còn xấp xỉ 3,187 tỷ đồng.

Tình hình nợ nần của PVX tính đến cuối năm 2012 là hơn 14,665 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 12,500 tỷ đồng và nợ dài hạn là gần 2,165 tỷ đồng. Trong nợ ngắn hạn, PVX có 2,617 tỷ đồng là nợ vay và hơn 6,551 tỷ đồng do khách hàng trả trước.

Ở phần nợ dài hạn của PVX có 1,543 tỷ đồng vay dài hạn và gần 361 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện.

Tiền và tương đương tiền của PVX lại khả quan hơn đầu năm với số dư 2,435 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi. Đặc biệt là tiền mặt tăng đột biến lên 1,955 tỷ đồng.