T-Mobile, Vodafone "ẩu đả" vì iPhone

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Một tòa án Đức đã phán quyết T-Mobile, một công ty con của hãng viễn thông Đức Deutsche Telekom AG thay đổi cách họ bán độc quyền "dế" iPhone từ thứ Tư.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/31627/default.aspx