SZL: 10/11 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%

Ngày 02/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền của CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL).

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100,000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/11/2011 và 11/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

* Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2011

* Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền

* Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)

* Thời gian thực hiện: 30/11/2011

* Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ từ ngày 30/11/2011 (thời gian kể từ 8h30 đến 16h hàng ngày, trừ thứ 7 và chủ nhật) tại Bộ phận Tài chính – Kế toán CTCP Sonadezi Long Thành (Địa chỉ: KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai. Điện thoại: 0613.514496).

Khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo CMND và sổ cổ đông bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.