Syria - Israel tiếp tục vòng đàm phán thứ 5

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (6/12) cho biết, Syria và Israel thực hiện vòng đàm phán gián tiếp thứ 5 trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Israel vào ngày 10/2/2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114767