Symantec bảo vệ thiết bị đầu cuối với giải pháp tích hợp

Endpoint Protection 11.0 hiện là sản phẩm duy nhất cung cấp cùng lúc công nghệ bảo mật gồm chống virus, spyware, tường lửa, phòng chống xâm nhập, kiểm soát thiết bị và ứng dụng... và chỉ có một bảng điều khiển duy nhất.