SWC vượt 47,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng nhờ công ty liên kết

Theo Báo cáo tài chính quý III/2016 vừa công bố, 9 tháng đầu năm, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (SWC-UPCoM) đạt 146,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 78,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ là 77,6 tỷ đồng.

SWC vượt 47,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng nhờ công ty liên kết - Ảnh 1

Riêng quý III/2016, SWC đạt doanh thu thuần 44,5 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 35,9 tỷ đồng, gấp gần 3 lần số lãi của quý III/2015 (hơn 12 tỷ đồng).

Theo giải trình từ SWC, lợi nhuận quý III của công ty tăng so với cùng kỳ nhờ nhận lãi chia từ Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 - Vict (SWC nắm 37% vốn).

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh, quý III, SWC ghi nhận doanh thu tài chính lên tới 28,7 tỷ đồng và lãi 5,6 tỷ đồng từ công ty liên kết, trong khi đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 5,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SWC đạt doanh thu thuần 146,7 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với năm trước, lãi gộp 22,1 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015; doanh thu hoạt động tài chính đạt 66 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2015.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2016, SWC lãi sau thuế 78,2 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ 2015.

Theo kế hoạch trong năm 2016, Tổng công ty dự kiến đạt 225 tỷ đồng doanh thu và 52,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức 6%. Như vậy, sau 9 tháng, SWC hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt 47,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.