SVS: Thay Chủ tịch và Phó Chủ tịch

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS - HNX) vừa công bố thông tin bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Cụ thể, SVS bổ nhiệm ông Đinh Quang Chiến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 12/4 nhiệm kỳ 2012 - 2016. Đồng thời, công ty cũng bổ nhiệm ông Đặng Đức Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty từ ngày 12/4 nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Được biết, Chứng khoán Sao Việt vừa miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Hồng Sự và ông Dương Văn Phúc. Đồng thời, công ty cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Tùng giữ chức vụ này. Như vậy, hiện công ty có 5 thành viên, thay cho 6 thành viên Hội đồng Quản trị như trước đây.