Suy thoái kinh tế Mỹ và ứng phó của Việt Nam

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Suy thoái kinh tế của Mỹ hiện nay sẽ tác động trực tiếp đối với nước ta, trước hết là xuất khẩu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=b45c547db87271&page=category