Suy thoái kinh tế: Cơ hội tốt để phát triển thương hiệu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lịch sử cho thấy suy thoái kinh tế có thể là cơ hội tốt để đầu tư vào một thương hiệu. Một số chiến dịch gây dựng tên tuổi trong 6 thập kỷ qua bắt đầu trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=96688