Suy giảm kinh tế: Hàng loạt địa phương than thất thu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc giảm thu mà chủ yếu là từ các khoản thu nội địa khiến các địa phương rất lo lắng, vì đây chính là phần điều tiết chủ yếu để lại các địa phương đầu tư cho kinh tế xã hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=141775