Sưu tầm CMND "nhờ" những vụ trộm xe máy

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khám người đạo chích xe máy Nguyễn Tự Sỹ, CQĐT thu được nhiều đăng ký xe máy, CMND của nhiều người và rất nhiều tiền của các nước mà Sỹ có thú sưu tầm lại khi trộm cắp được.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86876.cand