Sushi chay được làm như thế nào?

3 tỷ người trên khắp thế giới coi hải sản là nguồn protein chính. Nhưng Công ty Ocean Huggers muốn thay đổi điều đó bằng cách giới thiệu hải sản chay, ví dụ như cá ngừ chay.

Quang Khải Video: Business Insider