Sương giá phủ trắng ngọn đồi ở Bắc Ireland

Sương giá bao phủ hàng loạt cây trên ngọn đồi Omagh ở County Tyrone, Bắc Ireland khi nhiệt độ xuống -7 độ C.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suong-gia-phu-trang-ngon-doi-o-bac-ireland-ar720524.html