Suối nước nóng Bang: Hoang phế theo thời gian

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chỉ sau vài năm đưa vào khai thác, Khu du lịch suối nước nóng Bang (Quảng Bình) đã biến thành công trình "cấp làng", và đang trở nên hoang phế theo thời gian...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=38362