Súng điện từ - vũ khí mới của Hải quân Mỹ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cơ quan nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa bắn thử nghiệm thành công súng điện từ - một loại vũ khí mới không cần thuốc nổ, mà sử dụng năng lượng điện từ có công suất lớn làm tác nhân phát nổ, có khả năng đưa đạn đi xa và nhanh hơn bất kỳ loại súng nào trước đây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/161991