Súng “chọi” với kiếm

    Gốc

    Tìm thấy Trường, Vượng (đồng bọn của Tiến) nổ súng chỉ thiên nên nhóm của Trường bỏ chạy. Đến 15h cùng ngày, nhóm của Trường săn tìm và chém gẫy chân, tay, bả vai Tiến tại quán nước trước cửa Cung Văn hóa Việt Tiệp, Hải Phòng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/77596.cand