Sun sẽ cài Windows Server lên máy chủ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nhằm tăng sức mạnh cho thỏa thuận liên tác Microsoft-Sun, Sun sẽ bắt đầu bán ra các máy chủ 64 bit của hãng có cài trước hệ điều hành Windows Server.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7680&t=pcolarticle