Sun nhắm vượt qua Amazon về ‘đám mây’

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Nhà sản xuất máy tính Sun Microsystems đang chuẩn bị thách đố nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com trong thị trường dịch vụ điện toán đám mây non trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=136295