Sun mua lại Montalvo Systems

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Người ta tin rằng, Montalvo đang thiết kế bộ xử lí (BXL) năng lượng thấp để cạnh tranh với các chip của Intel và AMD.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9902&t=pcolarticle