Sức sống, sức xuân trong thơ Nguyễn Bính

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nguyễn Bính, tên thật là Nguyễn Trọng Bính sinh năm 1918 tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội, nay là xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trong một gia đình nhà nho nghèo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138240&sub=80&top=43