Sức nóng của 'quả bom khí hậu'

Biến đổi khí hậu giờ đây không chỉ còn là lời đe dọa, mà đã trở thành hiện thực khi thế giới trải qua một tháng 6 nóng nhất trong vòng 140 năm. Sức nóng của “quả bom” biến đổi khí hậu đã lan tới mọi ngóc ngách, gây hậu quả đối với nhiều lĩnh vực kinh tế cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.