Sức mạnh đại đoàn kết làm nên thành công cuộc bầu cử

    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp dù được tổ chức trong hoàn cảnh rất đặc biệt, với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những nhân tố nào làm nên thắng lợi của cuộc bầu cử?

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/suc-manh-dai-doan-ket-lam-nen-thanh-cong-cuoc-bau-cu-214033.htm