Sức khỏe phụ nữ và nam giới khác nhau như thế nào?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thông tin tốt lành dành cho phụ nữ là tính trung bình, họ có thể sống lâu hơn nam giới 5 năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=133553