“Sức khỏe” các TCTD rất tốt, song tín dụng vẫn gặp khó

NHNN vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động của hệ thống các TCTD tính đến 30/9/2013. Theo đó, nhìn chung hệ thống các TCTD vẫn hoạt động an toàn, hiệu quả; tổng tài sản có, vốn tự có tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tín dụng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thanh khoản của hệ thống các TCTD tiếp tục được cải thiện tích cực.

Tài sản, vốn tăng trưởng đều đặn

Theo đó, tính đến 30/9, tổng tài sản có của toàn hệ thống đạt 5.367.040 tỷ đồng, tăng thêm 83.266 tỷ đồng so với thời điểm 30/8, cao hơn nhiều mức tăng của tháng trước. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp tổng tài sản có của hệ thống tăng trở lại sau khi giảm khá mạnh trong tháng 7. Tính chung, tổng tài sản có của hệ thống các TCTD đã tăng 281.260 tỷ đồng (tương đương tăng 5,53%) so với cuối năm 2012.

Khối ngân hàng liên doanh vẫn dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tổng tài sản có là 11,88%. Tuy nhiên vị trí thứ 2 đã thuộc về khối NHTM Nhà nước với tốc độ 7,04%; đẩy Ngân hàng Hợp tác xã xuống vị trí thứ 3 với mức tăng 6,22%. Tuy nhiên, nếu xếp theo quy mô tổng tài sản thì khối NHTM Nhà nước vẫn đứng đầu với 2.356.609 tỷ đồng.

Vốn tự có, vốn điều lệ của toàn hệ thống cũng tăng cao hơn mức tăng của tháng trước. Theo đó, tính đến 30/9 tổng vốn tự có của toàn hệ thống đạt 455.236 tỷ đồng, tăng 10.211 tỷ đồng so với tháng trước (tháng 8 chỉ tăng 1.399 tỷ đồng) và tăng 29.254 tỷ đồng (tương đương tăng 6,87%) so với cuối năm 2012.

Trong đó, tổng vốn tự có của khối NHTM Nhà nước đạt 162.573 tỷ đồng, tăng 18,44% so với cuối năm 2012. Tổng vốn tự có của khối NHTMCP tiếp tục tăng thêm 4.081 tỷ đồng trong tháng 9 lên 181.979 tỷ đồng, song vẫn giảm 0,63% so với cuối năm 2012.

Tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống cũng tăng 4,99% so với cuối năm 2012, đạt 411.732 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ của khối NHTM Nhà nước đạt 123.442 tỷ đồng, tăng 10,66%; khối NHTMCP đạt 182.244 tỷ đồng, tăng 2,60%; khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 79.223 tỷ đồng, tăng 4,05%.

Tín dụng vẫn gặp khó

Tại thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống tăng nhẹ so với cuối tháng trước lên mức 13,76% từ mức 13,66% tại thời điểm cuối tháng 8. Trong đó cao nhất là Ngân hàng Hợp tác xã với 36,1%; thứ hai là hệ thống ngân hàng liên doanh 30,82%; kế đó là khối các NHTMCP với 12,81%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của khối NHTM Nhà nước cũng đạt tới 13,11%.

Lý giải việc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống tăng nhẹ so với cuối tháng trước, một chuyên gia ngân hàng cho biết, nguyên nhân do tín dụng tuy có tăng song vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng của vốn tự có.

Đặc biệt, tín dụng tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ huy động vốn, thể hiện rõ qua tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động tiếp tục giảm về mức 86,17% từ mức 87,42% của tháng trước. Trong đó, cả khối NHTM Nhà nước, NHTMCP, Ngân hàng liên doanh tỷ lệ này đều giảm so với cuối tháng trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống cũng tiếp tục tăng lên mức 17,54% từ mức 17,24% tại thời điểm cuối tháng 8. Mặc dù vậy vẫn nằm trong phạm vi cho phép của NHNN.

Với tất cả các chỉ số trên, nhìn chung hệ thống các TCTD vẫn hoạt động an toàn, lành mạnh; thanh khoản của hệ thống tiếp tục được cải thiện tích cực.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động của các TCTD (đến 30/9/2013)

Đơn vị: Tỷ đồng, %

Theo Thời báo ngân hàng