Sửa Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc chỉ có cách thô sơ

Một đoạn tường Vạn Lý Trường Thành nằm ở vùng hoang dã hẻo lánh đang được phục chế chỉ bằng cách dùng sức la thồ và công cụ thô sơ, vì không có máy móc nặng nào đứng vững được trên các sườn dốc.