“Sửa thuế để định hướng tiêu dùng”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế nói về những điểm quan trọng trong Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080804014944250/tai-chinh/sua-thue-de-dinh-huong-tieu-dung.htm