Sửa quy chế tổ chức thi Hoa hậu để tránh “lạm phát”

Nhiều chuyên gia đề nghị sửa đổi Quy chế tổ chức thi Hoa hậu theo hướng chỉ có cuộc thi cấp quốc gia trở lên do một số đơn vị có uy tín tổ chức mới được gọi là thi Hoa hậu và người đoạt danh hiệu cao nhất mới được gọi là Hoa hậu. Các cuộc thi còn lại gọi là Hoa khôi.