Sửa luật để nâng cao hiệu quả hiệu lực giám sát của Quốc hội và HĐND

Cần nghiên cứu quy định rõ hơn những hình thức giám sát để phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường quyền hạn cho hoạt động giám sát của Quốc hội. Đây là một trong những đóng góp đáng chú ý trong phiên họp thứ 1 Ban soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức chiều nay 16/6 . Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo hội nghị..

Theo Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhận định việc sửa luật lần này cần tập trung, bám sát vào nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Trong đó, đặc biệt phải đổi mới chất lượng hoạt động trong lĩnh vực giám sát.

Nêu rõ thực tiễn trong hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân địa phương, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc việc quy định chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh mục đích sửa đổi luật lần này là để thực sự đưa hoạt động giám sát ngày càng trở thành trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm chắc chắc các cơ cở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn trong quá trình sửa đổi luật. Đặc biệt, phải bám sát chủ trương của Đảng về kiểm soát quyền lực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sua-luat-de-nang-cao-hieu-qua-hieu-luc-giam-sat-cua-quoc-hoi-va-hdnd-225876.htm