Sửa luật để DN không bị đánh úp

TP - Ngày 16/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật hải quan sửa đổi.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, trong Nghị định kèm Luật Hải quan sửa đổi phải quy định rõ cơ quan hải quan trả lời và hồi âm cho doanh nghiệp trong thời gian bao lâu.

Cần phải có quy định cụ thể để tránh tình trạng doanh nghiệp bị “đánh úp”, dẫn tới việc giải quyết khiếu nại kéo dài.

THU HẰNG