Sửa luật để chống tội phạm kinh tế

Theo Điều 153 Bộ luật Hình sự thì tội buôn lậu được định nghĩa là buôn bán trái phép qua biên giới, tuy nhiên khái niệm “biên giới” hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Nhiều khi công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, kho ngoại quan nằm sâu trong nội địa. Do vậy, xác định khái niệm “biên giới mở” hiện nay ra sao là điều cần xem xét...