Sửa Luật Bảo hiểm y tế để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh

Chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế hiện nay đã có một số quy định không còn phù hợp sự phát triển kinh tế-xã hội; có nội dung mới phát sinh; một số nội dung không phù hợp các quy định mới của hệ thống pháp luật…

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khắc phục những vấn đề đó, Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Bằng sự nỗ lực của ngành y tế, ngành bảo hiểm xã hội và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp, đến hết năm 2023, cả nước có 93,307 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% số dân. Số lượt người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm, trong đó năm 2023 có 174,8 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền chi trả khoảng 124.300 tỷ đồng.

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng thuận lợi; danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật...

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, đến nay một số chính sách pháp luật về BHYT không còn phù hợp. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về dân số và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, nhu cầu điều trị ngày càng tăng và xu hướng điều trị đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm quyền bình đẳng mọi người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; được bình đẳng về trách nhiệm tham gia và quyền lợi được hưởng trong khám bệnh chữa bệnh BHYT và tiếp cận các dịch vụ có liên quan.

Hiện Bộ Y tế đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát và thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt đồng thuận cao, cập nhật, pháp điển hóa một số nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật BHYT có liên quan việc thay đổi các quy định về tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 để có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Thông tin tại hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng BHYT (Bộ Y tế) cho biết, có bốn chính sách trong đề nghị xây dựng Luật BHYT sửa đổi. Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn; thứ ba, điều chỉnh các quy định về BHYT có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh BHYT; thứ tư, phân bổ sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Bên cạnh bốn chính sách nêu trên, thời gian tới Bộ Y tế và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu một số chính sách để sửa đổi Luật BHYT một cách toàn diện, như: Chính sách về mở rộng một số dịch vụ vào phạm vi chi trả BHYT; nâng mức đóng BHYT theo lộ trình phù hợp với phạm vi quyền lợi BHYT và yêu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; thông tuyến; bảo hiểm y tế bổ sung…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sua-luat-bao-hiem-y-te-de-giai-quyet-cac-vuong-mac-bat-cap-phat-sinh-post805687.html