Sửa đổi Quy chế thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  () - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/8/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này, các bản sao văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề nói trên phải có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thì phải nộp kèm theo bảng điểm có ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi để lấy chứng chỉ hành nghề kế toán nộp bằng sau đại học thì phải nộp kèm theo bảng điểm cao học có ghi rõ ngành học. Bảng điểm phải có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Thông tư cũng sửa đổi thời hạn công bố kết quả thi kéo dài hơn so với quy định cũ 15 ngày (theo quy định mới chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi). Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, chủ tịch hội đồng thi quyết định nhưng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358624&co_id=30698