Sửa đổi lối làm việc, vấn đề luôn luôn mới

ND - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bản tham luận của ông Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư về nội dung tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.