Sửa chính sách, tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Sau gần 8 năm triển khai chính sách nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mới có 130 người mua và sở hữu nhà trong khi tiềm năng cũng như nhu cầu còn rất lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45314