Sư tử leo cây trốn trâu rừng

(Thế giới động vật) - Con sư tử xấu số không kịp thoát thân trước sức tấn công tới tấp của đàn trâu rừng hàng trăm con vây quanh nó. Dù đã cố leo lên cây để tránh đòn, nhưng cuối cùng con sư tử vẫn phải hứng chịu những cú húc chí mạng.

( Thế giới động vật ) - Con sư tử xấu số không kịp thoát thân trước sức tấn công tới tấp của đàn trâu rừng hàng trăm con vây quanh nó. Dù đã cố leo lên cây để tránh đòn, nhưng cuối cùng con sư tử vẫn phải hứng chịu những cú húc chí mạng.

.