Sự tiếp nhận kịch Nga ở Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ở Việt Nam, trước khi xuất hiện sân khấu kịch nói, các hình thức kịch hát dân tộc truyền thống như Tuồng, Chèo, đã tồn tại nhiều thế kỷ và khơi gợi ở khán giả nước ngoài sự hứng thú nhất định. Sau khi xem một số vở diễn của sân khấu Tuồng và Chèo, một nhà phê bình sân khấu Nga (Liên Xô cũ) đã thốt lên: “Tuồng và Chèo, đó là mãi mãi”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/148706