Sự thật về vụ cướp 140 lượng vàng trước Bưu điện Q5

    Gốc

    (CATP) 17 giờ ngày 14-9-2007, một thanh niên dáng điệu hớt hải chạy đến trụ sở CAP10Q5 (nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông) trình báo: “Tôi bị bọn cướp có súng chặn đường trước cửa Bưu điện Q5, lấy mất chiếc xe máy.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/2007/09/mlnews.2007-09-17.2414064902