Sự thật về việc Bkav chế tạo nhà thông minh SmartHome

    VnReview
    VnReview
    1 đăng lạiGốc

    Khi Tập đoàn công nghệ Bkav công bố sản phẩm nhà thông minh SmartHome - một mặt trận mới của các đại gia công nghệ trên thế giới - đã có nhiều nghi ngờ có thật đây là sản phẩm Bkav chế tạo hay chỉ là hàng Trung Quốc mang về dán nhãn?

    Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/1442573/su-that-ve-viec-bkav-che-tao-nha-thong-minh-smarthome-2