Sự thật về “tờ báo lậu” Tổ quốc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sau nhiều năm điên cuồng chống phá Việt Nam nhưng không có hiệu quả, Nguyễn Gia Kiểng (đối tượng cầm đầu tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp) thay đổi chiến thuật bằng cách đầu tư tiền để ông Nguyễn...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/2008/12/20081205.55165.ca