Sự thật về New7wonders

Bernard Weber, một nhà làm phim người Canada gốc Thụy Sĩ có sáng kiến tổ chức cuộc bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới. Để tổ chức cuộc bình chọn này, ông Weber lập ra The New 7 Wonders Foundation (Quỹ 7 kỳ quan mới của thế giới) và xác định đó là một tổ chức phi lợi nhuận.