"Sự thật được đặt ở vị trí cao nhất..."

(LĐCT) - Là một người biết trọng người tài và dùng người, Tổng Biên tập báo Lao Động (thời kỳ 1989 - 1994) đã tập hợp được một êkíp làm báo đáng mơ ước để xây dựng nên thương hiệu Lao Động Chủ Nhật, một tờ báo đi đầu đổi mới nội dung (thông tin nhiều chiều, sử dụng tất cả các thể loại báo chí với chất lượng cao) và đổi mới hình thức (tờ báo in 4 màu đầu tiên, trình bày đẹp).