Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố

Các ông bố trông con dường như bao giờ cũng "nhàn" hơn so với mẹ. Đừng hỏi tại sao. Họ rất sáng tạo và thông minh, bạn cứ tận mắt nhìn thì sẽ biết!

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 1

Cho ngủ ở đây vừa êm vừa tiện trông chừng nhất

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 2

Rạp chiếu phim tại giường

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 3

Một công đôi ba việc

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 4

Tiện không gì bằng

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 5

Khỏi bò đi lung tung nhé nhóc

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 6

"Em" ngã "anh" sẽ nâng

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 7

Cho con ăn thì có gì mà khó!

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 8

Kiệt sức

Sự sáng tạo 'bá đạo' của các ông bố - Ảnh 9

Không biết "thằng" nào canh cho "thằng" nào ngủ

(Theo MD/ Dân trí)