Sứ quán Mỹ tại Iraq: Dự án khổng lồ... nhiều chỉ trích

    Gốc

    Một “pháo đài” đang được xây dựng trong Khu Xanh ở Baghdad (Iraq) để làm trụ sở sứ quán Mỹ. Nhưng dự án khổng lồ này đã gây ra những thắc mắc và gặp nhiều chỉ trích.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/126488