Sự nghiệp và gia đình: Bên nào quan trọng hơn?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyệt là bác sỹ một bệnh viện lớn. Công việc trực đêm khiến cô nhiều khi phải xa chồng lúc đêm hôm để làm tròn nhiệm vụ của một người thầy thuốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=51496