Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Tiểu An

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/su-nghiep-cua-tan-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-d111053.html