Sứ mệnh yêu thương

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cuốn sách tập hợp những câu chuyện kỳ diệu từ hành trình tìm hiểu về cái chết và những suy ngẫm trong quá trình học thiền của tác giả - bác sĩ Roger Cole

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/238292.asp