Sự kỳ ảo của những người thợ rèn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Một cuộc triển lãm điêu khắc lớn của các nghệ sĩ tên tuổi Tây Ban Nha đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật và sẽ kéo dài đến ngày 30-11.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/148705