Sự kiện lịch sử của ASEAN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 20/11, tại Singapore, Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ 10 nước thành viên ASEAN đã ký bản Hiến chương cho khối này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=28990