Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/12

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 03/12 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/12 - Ảnh 1

* COM: Ngày 13/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Vật tư xăng dầu (COM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2016.

* ITA: CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE), đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 06/12 đến 02/1/2017 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CTCP Đại học Tân Tạo sẽ nâng sở hữu tại ITA từ hơn 64,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,88% lên 74,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,95%.

* GTN: Teal Two Partners Ltd, cổ đông lớn của CTCP GTNFoods (GTN – HOSE), đã mua vào 25 triệu cổ phiếu GTN trong ngày 29/11. Qua đó, tổ chức này đã nâng sở hữu tại GTN từ 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12% lên 55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22%.

* CII: CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII - HOSE) dự kiến sẽ bán thoái vốn hơn 19 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CII E&C) để giảm sở hữu xuống còn 51,1%, với giá bán dự kiến là 22.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, chuyển đổi CII E&C thành công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào năm 2017.

* DCM: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư tài chính dầu khí, cổ đông lớn của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), đã mua vào hơn 4,63 triệu cổ phiếu DCM trong ngày 23/11. Qua đó, đã nâng sở hữu tại DCM từ gần 48,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,16% lên 53,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,04%.

* KPF: Ông Đặng Quang Thái, Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn dự án quốc tế KPF (KFP – HOSE), đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu KPF, từ ngày 07/12 đến 30/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Được biết hiện tại, ông Thái chưa nắm giữ cổ phiếu KPF nào.

* PJT: HĐQT CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT – HOSE) quyết định, ngày 16/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiền quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ10%, thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 30/12/2016.

* VCM: Ngày 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Nhân lực và thương mại Vinaconex (VCM – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/02/2017.

* SEB: Ngày 19/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SEB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/0/2017.

* VKC: Ông Lâm Quy Chương, Chủ tịch HĐQT CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang (VKC – HNX) đã mua vào hơn 1,51 triệu cổ phiếu VKC từ ngày 01/11 đến 29/11. Qua đó, ông Chương đã nâng sở hữu tại VKC từ hơn 3,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,24% lên 4,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24%.

* VE8: CTCP Xây dựng điện Vneco 8 (VE8 – HNX) thông báo kết quả kinh doanh sau 11 tháng năm 2016 với tổng doanh thu đạt 73,8 tỷ đồng, hoàn thành 86,6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch năm; tỷ lệ cổ tức ước đạt 15%, đạt 93,7% kế hoạch năm.

Lạc Nhạn