Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10 - Ảnh 1

* REE: Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Apollo Asia Fund và Panah Master Fund, cổ đông của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE), đã mua vào hơn 1,7 triệu cổ phiếu REE trong ngày 24/10. Qua đó, tăng sở hữu tại REE từ hơn 20,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,56% lên 22,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,1%.

* CII: HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII -HOSE) vừa thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu 5.252 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.287 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận hợp nhất công ty mẹ kế hoạch là 1.061 tỷ đồng, và chi trả cổ tức ở mức 20% bằng tiền mặt.

* DXG: CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính Quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 234 tỷ đồng, giảm 55% cùng kỳ năm trước, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu DXG đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 45,74% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 173,66 tỷ đồng, giảm 47,4% cùng kỳ. Như vậy sau 9 tháng, DXG đã hoàn thành 60,34% kế hoạch doanh thu và 34,32% kế hoạch lợi nhuận năm.

* PVD: Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), tương đương PVD sẽ phát hành hơn 34,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* MWG: HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) quyết định phát hành hơn 7,33 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 5%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12 năm nay.

* HAI: CTCP Nông dược H.A.I (HAI – HOSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, HAI sẽ phát hành hơn 117,3 triệu cổ phiếu (chia làm 02 đợt). Trong đó, đợt 1 phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu và đợt 2 phát hành 50,27 triệu cổ phiếu. Công ty đã thống nhất phương án phát hành đợt 1 cụ thể, với tỷ lệ phát hành 7:4, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được SSC cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

* GLT: Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/11/2016.

* PSI: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Pvcombank, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI – HNX), đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu PSI từ ngày 26/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Pvcombank sẽ nâng sở hữu tại PSI lên hơn 6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,26%.

* PSW: Ngày 04/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 07/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/11/2016.

* MAC: CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 54 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,9 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, MAC đạt hơn 134 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 20,2 tỷ đồng.

Lạc Nhạn